The Makenzen Project

makenzen_lament.jpg (105991 bytes)
Makenzen

Makenzen - dziennikarka, członkini Warszawskiego Chóru Międzyuczelnianego, wspołzałożycielka NK, autorka piosenek, w swoim czasie agresywna wokalistka zespołu Niezwykle Kontrowersyjni.

Makenzen uruchomiła w końcu lutego 2008 własny side project o roboczej nazwie The Makenzen Project. Będziemy tutaj prezentować ambitną twórczość naszej Przyjaciółki.

Posłuchajcie:

Zatimco se koupes - śpiewa i gra Makenzen!